đèn âm trần đế dày

90.000₫

Giá bán:

Đèn 3 màu, 3 chế độ

Đèn âm trần, đế dày, màu đồng, 7w, d90: 160.000

Đèn âm trần, đế dày, viền vàng, 7w, d90: 160.000

Đèn âm trần, đế dày, sơn trắng, 5w, d85: 140.000

Đèn âm trần, đế dày, sơn trắng, 7w, d95: 170.000

Đèn âm trần, đế dày, sơn trắng, 9w, d105: 225.000

Đèn âm trần, đế dày, mặt lồi, viền bạc vàng, 7w, d90: 120.000

Đèn âm trần, đế dày, viền nhạt đậm, 5w, d76: 115.000

Đèn âm trần, đế dày, viền nhạt đậm, 7w, d90: 130.000

Đèn âm trần, đế dày, viền nhạt đậm, 9w, d110: 180.000

Đèn 1 màu

Đèn âm trần, đế dày, viền nhạt đậm, 5w, d76: 90.000

Đèn âm trần, đế dày, viền nhạt đậm, 7w, d90: 105.000

Đèn âm trần, đế dày, viền nhạt đậm, 9w, d110: 155.000

Đèn âm trần, đế dày, viền nhạt đậm, 12w, d110: 170.000

Đèn âm trần, đế dày, sơn trắng, 5w, d105: 115.000

Đèn âm trần, đế dày, sơn trắng, 7w, d105: 135.000

Đèn âm trần, đế dày, sơn trắng, 9w, d105: 180.000

Đèn COB, đầu chuyển động

Đèn âm trần, đế dày, 3w, d105: 90.000

Đèn âm trần, đế dày, 5w, d105: 110.000

Đèn âm trần, đế dày, 7w, d105: 180.000

 

Sản phẩm liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị đối tác