đèn âm trần đế mỏng

70.000₫

Giá bán:

Đèn 3 màu, 3 chế độ

Đèn âm trần, đế mỏng, viền nhạt, 3w, d70: 72.000

Đèn âm trần, đế mỏng, viền nhạt, 5w, d80: 77.000

Đèn âm trần, đế mỏng, viền nhạt, 7w, d90: 87.000

Đèn âm trần, đế mỏng, viền đậm, 5w, d80: 81.000

Đèn âm trần, đế mỏng, viền đậm, 12w, d110: 180.000

Đèn âm trần, đế mỏng, mặt sơn trắng, 7w, d90: 108.000

Đèn âm trần, đế mỏng, mặt sơn trắng, 12w, d110: 180.000

Đèn 1 màu

Đèn âm trần, đế mỏng, viền nhạt, 5w, d80: 70.000

Đèn âm trần, đế mỏng, viền nhạt, 7w, d90: 78.000

Đèn âm trần, đế mỏng, viền nhạt, 9w, d110: 105.000

Đèn âm trần, đế mỏng, sơn trắng, 7w, d90: 90.000

Sản phẩm liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị đối tác